KOPALNIA GRANITU

Przerób Kamienia Export-Import Usługi Remontowo-Budowlane Grażyna Hyżyńska zajmuje się produkcją elementów opartych o naturalny granit. Cieszymy się uznaniem zarówno w kraju, jak i zagranicą, jako ceniony producent kostki granitowej. W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, ofertę dostępnych u nas produktów, poszerzyliśmy także o inne wyroby z granitu. Źródłem pozyskiwania wykorzystywanych przez nas w produkcji materiałów skalnych, jest kopalnia granitu „Borów-Południe”, znajdująca się zaledwie kilka kilometrów od miasta Strzegom.
Niezaprzeczalnym atutem naszej firmy jest to, że proces wydobywczy w zakładzie górniczym podlega ciągłemu monitoringowi. Od sierpnia 2009 roku surowiec czerpiemy z własnej kopalni, we własnym zakresie, z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii eksploatacji złóż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie górniczym. Własna kopalnia to nie tylko najwyższa jakość surowca, ale także gwarancja jego dostępności i atrakcyjnej ceny dla Klienta.
Praca kopalni granitu „Borów-Południe” pozwala na pozyskiwanie wysokiej jakości materiału w dwóch odcieniach: szarym oraz szaro-rudym. Dostępne u nas wyroby z granitu wzbogacamy ponadto o surowiec sprowadzany ze Szwecji. Zwiększa to dostępną paletę kolorystyczną wyrobów o dwa kolejne, eleganckie i cenione przez Klientów odcienie: czarny i czerwony (nie występujące naturalnie na terenie Polski).

W mieszczącej się niedaleko miasta Strzegom kopalni granitu „Borów-Południe”, proces wydobycia kopaliny odbywa się z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Eksploatacja złoża prowadzona jest przede wszystkim z ukierunkowaniem na wydobycie elementów blocznych w systemie zbierakowym, z pasami równoległymi (przy zachowaniu postępu prostego frontu roboczego).

Przerób Kamienia Export-Import Usługi Remontowo-Budowlane Grażyna Hyżyńska to wyroby z granitu najwyższej jakości. Wszystkie produkty posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych. Zaopatrzone są także w certyfikację unijną z oznakowaniem CE. Poświadcza to zgodność dostarczanych przez nas wyrobów z obowiązującymi normami europejskimi. Oznacza to również dopuszczenie naszych wyrobów z granitu jako pełnowartościowych materiałów budowlanych na terenie całej Unii Europejskiej.
Wśród naszych odbiorców znajdują się zarówno Klienci indywidualni, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże instytucje państwowe. Realizujemy także zamówienia poza granicami naszego kraju, między innymi dla podmiotów z Niemiec oraz Szwecji.

Stawiamy na jakość – jakość wydobycia, produkcji oraz obsługi Klienta.