O FIRMĚ

Podnik Przerób Kamienia Export-Import Grażyna Hyżyńska je firma specializovaná na výrobu dílů na bázi žuly. Surovinu získáváme v rámci našeho podniku v moderním kamenolomu „Borów-Południe”. Díky tomu máme k dispozici prvotřídní materiál v šedém a načervenale šedém odstínu. Naše produkty vyrábíme také na bázi suroviny importované ze Švédska, čímž rozšiřujeme paletu barev o černou a červenou.

Odběrateli našich výrobků jsou individuální zákazníci, jakož i podniky a instituce z celé země. Spolupracujeme také s podniky v Německu a ve Švýcarsku.

Všechny naše výrobky mají Prohlášení o užitných vlastnostech. Vysokou kvalitu výrobků potvrzuje také certifikace EU vyjádřená značkou CE, která je důkazem shody našich výrobků s evropskou normou a kvalifikuje je jako stavební výrobky na území celé EU.

Úplná nabídka našeho podniku zahrnuje:

Žulové kostky

  • světle šedá – ze slezské suroviny o rozměrech (cm): 4/6, 7/9, 8/11, 15/17;
  • načervenale šedá – ze slezské suroviny o rozměrech (cm): 4/6, 7/9, 8/11, 15/17;
  • červená – ze švédské suroviny (Vanga)  o rozměrech (cm): 4/6, 7/9, 8/11, 15/17;
  • černá – ze švédské suroviny (Schwarzer Schwede) o o rozměrech (cm): 4/6, 7/9, 8/11;
  • na zvláštní objednávku Zákazníka vyrábíme kostky o rozměrech (cm): 8/11/5 lub 15/17/8;

Obrubníky

silniční, mostní a chodníkové
– podle rozměrů (cm):

  • typ A-chodníkový 27/30/25, 15/18/25, 15/18/30, 12/15/25, 12/15/30, 16/20/30;
  • typ A-mostní 15/18/18, 12/15/18, 16/20/20, 12/15/30, 16/20/35;
  • typ B-silniční 8/25, 10/25, 10/30, 12/25, 14/25, 14/30.

Kámen na zdění

  • šedý nebo načervenale šedý standardních rozměrů (cm): 10/20/40, 20/20/20, 20/20/40 nebo jiných (podle individuální objednávky Zákazníka);
  • tř. II, lámaný a odpadní kámen;

Žulové parapety

Žulové schody

(šedé a barevné)

Žulové desky

Žulové dlaždice

chodníkové, podlahové a obkládací
(šedé a barevné)

Bramy a blokové schody

Žulové bloky a tělesa

ŽULOVÝ KAMENOLOM

Žula, kterou najdete v naší nabídce, je dnes jedním z nejuniverzálnějších stavebních materiálů. Díky svým výjimečným vlastnostem můžeme žulu využít jak venku (terasy, balkony, příjezdové cesty, chodníky), tak uvnitř budov (garáže, veřejné budovy apod.).

Materiál dostupný v šedé a načervenale šedé barvě těžíme sami v moderním žulovém kamenolomu „Borów-Południe”, který byl otevřen v roce 2009 díky úsilí Grażyny Hyżyńské – majitelky firmy Przerób Kamienia Export -Import Usługi Remontowo Budowlane [Zpracování kamene, Servisní a stavební služby].

Šedá a načervenale šedá žula je výjimečně pevná, odolná vůči škodlivému vlivu vnějších činitelů, proměnlivých atmosférických podmínek, a dokonce i kyselin a jiných chemických látek.

Zaručujeme výrobu v souladu s polskými a evropskými standardy PN-EN a dáváme jim zvláštní označení CE. Ke každé zakoupené šarži výrobků připojujeme Prohlášení o užitných vlastnostech, které umožňuje jejich využití jako stavebního výrobku na území států EU.

O výjimečném charakteru naší nabídky svědčí možnost reálného vlivu na udržení maximální kvality těžené suroviny.

Sázíme na kvalitu